• 30 Tháng Mười Một, 2022

An Phát Holdings (APH) có thể chuyển đổi hoặc mua lại cổ phần ưu đãi


An Phát Holdings (APH) có thể chuyển đổi hoặc mua lại cổ phần ưu đãi

Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông APH đã phát hành năm 2018.

Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông APH đã phát hành năm 2018 trong trường hợp cổ đông ưu đãi thực hiện quyền chuyển đổi và phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi trong trường hợp cổ đông ưu đãi yêu cầu công ty mua lại.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện một trong hai hoặc cả hai phương án trên, căn cứ theo lựa chọn và/hoặc yêu cầu của cổ đông ưu đãi, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, thỏa thuận với cổ đông ưu đãi và đảm bảo lợi ích của công ty.

Năm 2018, An Phát Holdings đã phát hành hơn 14,1 triệu cổ phần ưu đãi với giá phát hành ban đầu là 25.000 đồng/cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết, được hưởng cổ tức ưu đãi, có quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông và có thể yêu cầu công ty hoàn lại số vốn góp theo điều kiện, điều khoản đã thống nhất.

Tháng 12/2020, 6,8 triệu cổ phần ưu đãi đã được chuyển đổi sang cổ phần phổ thông với tỷ lệ chuyển đổi 1:1, giá chuyển đổi là 25.000 đồng/cổ phần. Do đó, công ty hiện có hơn 7,3 triệu cổ phần ưu đãi đang lưu hành.

Dự kiến, trong trường hợp cổ đông ưu đãi thực hiện quyền chuyển đổi, An Phát Holdings sẽ phát hành tối đa 11 triệu cổ phần phổ thông, tương đương giá chuyển đổi là 16.571 đồng/cp và tỷ lệ chuyển đổi là 1:1,508659707. Giá và tỷ lệ chuyển đổi được điều chỉnh do pha loãng cổ phiếu từ các 2 đợt phát hành trước đây của công ty.

Thời điểm dự kiến triển khai là sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Nguồn vốn sử dụng là từ nguồn vốn góp cổ phần ưu đãi và thặng dư vốn từ việc phát hành cổ phần ưu đãi.

Trường hợp cổ đông ưu đãi yêu cầu công ty mua lại, An Phát Holdings dự kiến sẽ mua lại tối đa 7,3 triệu cổ phần ưu đãi đang lưu hành. Mục đích mua lại để hoàn lại phần vốn góp của cổ đông ưu đãi theo yêu cầu của cổ đông ưu đãi.

Giá mua lại do công ty thỏa thuận với cổ đông ưu đãi, tối thiểu bằng giá phát hành ban đầu là 25.000 đồng/cổ phiếu và tối đa 32.500 đồng/cổ phiếu, dựa trên thay đổi của tỷ giá và điều khoản chống pha loãng của hợp đồng với nhà đầu tư. Thời gian mua lại dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/2023.

Dự kiến nếu thực hiện mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi trên, vốn điều lệ của APH sẽ giảm còn 2.439 tỷ đồng.

Hiện nay, An Phát Holdings có vốn điều lệ 2.512 tỷ đồng với 17 công ty con hoạt động trong ngành nhựa, bất động sản khu công nghiệp và logistics.

Trong 9 tháng, doanh thu của An Phát Holdings đạt 13.326 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022 dẫn đến doanh thu các mảng sản xuất sản phẩm nhựa và thương mại hạt nhựa tăng mạnh. Lợi nhuận sau thuế 219,2 tỷ đồng, tăng 22%.Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *