• 22 Tháng Sáu, 2023

CEO Nguyễn Xuân Hoàng: Tham vọng xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và cùng làm giàu
Với CEO Nguyễn Xuân Hoàng, giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp chính là đem lại lợi ích tốt nhất cho cộng đồng. Chính vì vậy, những hoạt động của doanh nghiệp luôn được ông hướng tới mục tiêu này, đồng thời xây dựng văn hóa công ty đậm đà bản sắc Việt.

Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *