• 17 Tháng Một, 2023

Doanh nhân Kenneth M Atkinson: Là người Việt Nam, thật tuyệt!
Ông Kenneth M Atkinson luôn tự hào khi giới thiệu: “Tôi là người Việt Nam, có tên tiếng Việt trên căn cước công dân là Phạm Kiên Sơn”.

Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *