• 26 Tháng Mười, 2021

Đồng Tháp triển khai dự án Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo


Đồng Tháp triển khai dự án Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Dự án nhằm đáp ứng cơ sở vật chất hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thực hiện kết nối với các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ, ươm tạo cho các cá nhân, nhóm cá nhân, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến xây dựng, triển khai thực hiện dự án khởi nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở kế hoạch và Đầu tư (chủ đầu tư dự án) chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Xây dựng Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp, trình cấp có thẩm quyền quyết định dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

Đây là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng, thực hiện tại thành phố Cao Lãnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 – 2025.Sản phẩm Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp được du khách ưa chuộng.

Đến nay, trên địa bàn thành phố Cao lãnh đã có 12.660 hộ kinh doanh cá thể (tăng 602 hộ so với năm 2019) và 1.061 doanh nghiệp (tăng 173 doanh nghiệp so với năm 2019). Hoạt động xúc tiến thương mại, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa thành phố với các ngành tỉnh đã hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm (thông qua các kỳ hội chợ, hội thảo kết nối cung cầu với các tỉnh), góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tìm đầu ra cho hàng hóa của địa phương. Đưa phong trào phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ngày càng thực chất và hiệu quả hơn nhất là thích ứng với tình hình mới hiện nay.

Trên địa bàn thành phố hiện có 23 doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động (tăng 6 doanh nghiệp so với năm 2019) với nhiều ngành nghề khác. Các doanh nghiệp này được hình thành từ những ý tưởng sản xuất kinh doanh sử dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương và được tiếp cận các chính sách hỗ trợ; qua thời gian hoạt động hiệu quả dần hoàn thiện từ cơ sở sản xuất phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp.

TP. Cao Lãnh định hướng mục tiêu khởi nghiệp bằng nhiều hình thức như: nắm bắt kịp thời khó khăn của doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ; tạo điều kiện và hỗ trợ kết nối các dự án, mô hình có tính khả thi đến các trung tâm ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp; khuyến khích và hỗ trợ hộ kinh doanh có đủ khả năng phát triển thành doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm; tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp khởi nghiệp…Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *