• 12 Tháng Mười Hai, 2022

Hỗ trợ 550-600 lượt doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế


Hỗ trợ 550-600 lượt doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế

Thành phố Hà Nội phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ hồi phục và tăng trưởng 6-8%/năm; hỗ trợ 550-600 lượt doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế;…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND về việc khuyến công Thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình khuyến công Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025; 

Đồng thời, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc các ngành có tiềm năng, thế mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu;
Nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm, thị trường bền vững; khuyến khích chuyển giao công nghệ, ứng dụng các thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững.

Thành phố Hà Nội cũng sẽ khuyến khích các hoạt động kết nối giao thương trực tuyến phù hợp với tình hình mới. Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh, tham gia các chuỗi cung ứng và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.  

Bên cạnh đó, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thuộc các thành phần kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nông thôn. 

Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp.

Về mục tiêu, trong năm 2023, Thành phố phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ hồi phục và tăng trưởng 6-8%/năm; tạo ra 600-750 mẫu thiết kế mới phục vụ thị trường trong và ngoài nước; hỗ trợ 550-600 lượt doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế; hỗ trợ 20 cơ sở đầu tư thiết bị mới tiên tiến hiện đại vào sản xuất; khoảng 2.000-2.300 học viên là lãnh đạo, quản lý của cơ sở công nghiệp nông thôn được nâng cao năng lực quản lý.Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *