• 3 Tháng Tư, 2023

Hoàng Anh Gia Lai đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu


Hoàng Anh Gia Lai đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu

Kiểm toán tiếp tục nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG – sàn HoSE) năm thứ 6 liên tiếp.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam vừa thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó, đáng chú ý, kiểm toán lưu ý đến thuyết minh số 2.6 của Báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31/12/2022, Hoàng Anh Gia Lai có khoản lỗ lũy kế là 3.341 tỷ đồng, và tại ngày này, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 1.179,5 tỷ đồng.

Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh: “Các điều kiện này với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.6 cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai”.

Được biết, tại thuyết minh 2.6 có đề cập tại ngày 31/12/2022, Hoàng Anh Gia Lai có khoản lỗ lũy kế là 3.341 tỷ đồng, và tại ngày này, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.179,5 tỷ đồng. Ngoài ra, tại ngày này, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu như được trình bày tại thuyết minh 23. Nhưng điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Tại thuyết minh số 23, Hoàng Anh Gia Lai cho biết tại thời điểm 31/12/2022, Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa tiến hành thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn với tổng giá trị 2.354,4 tỷ đồng, Công ty đã có kế hoạch thanh toán lãi vay đã đến hạn nói trên.

Đồng thời, tại ngày 31/12/2022, Hoàng Anh Gia Lai chưa thanh toán khoản vay đến hạn với tổng giá trị 279 tỷ đồng theo lịch thanh toán đã cam kết với ngân hàng.

Lý giải về vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai cho biết trong năm 2023, doanh thu từ bán trái cây và heo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và đem lại nguồn tiền chính cho Hoàng Anh Gia Lai. Tại ngày lập báo cáo hợp nhất, Hoàng Anh Gia Lai đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Thêm nữa, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Hoàng Anh Gia Lai có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Dựa trên cơ sở như vậy, Ban Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Được biết, từ năm 2017 đến năm 2022, Công ty kiểm toán Ernst & Young đều cho biết có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàn nhập dự phòng giúp lãi 1.124,67 tỷ đồng trong năm 2022

Lũy kế trong năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 5.110,78 tỷ đồng, tăng 143,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.124,67 tỷ đồng, tăng 781,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 24,2% về còn 23%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 131,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 666,43 tỷ đồng, lên 1.173,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 33,9%, tương ứng giảm 248,94 tỷ đồng, về 486,14 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 51,3%, tương ứng tăng thêm 558,8 tỷ đồng, lên 1.649,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 94,9%, tương ứng tăng thêm 122,65 tỷ đồng, lên 251,94 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận âm 1.349,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 174,28 tỷ đồng, tức giảm 1.175,62 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong năm 2022, lợi nhuận gộp tạo ra thấp hơn chi phí lãi vay, chi phí bán hàng, Công ty có lãi chủ yếu do ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp âm.

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp âm chủ yếu do hoàn nhập dự phòng 1.512,8 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập 891,2 tỷ đồng.

Như vậy, lãi năm 2022 chủ yếu do việc hoàn nhập dự phòng.

Dùng 30 triệu cổ phiếu công ty con, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bảo lãnh cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay vốn ngân hàng

Ở một thông tin đáng chú ý khác, Hoàng Anh Gia Lai thông qua việc sử dụng cổ phần CTCP Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.

Trong đó, Công ty sẽ dùng 30 triệu cổ phiếu CTCP Chăn nuôi Gia Lai làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ vay của Hưng Thắng Lợi Gia Lai nhưng chưa công bố giá trị khoản vay.

Theo tìm hiểu, tính tới 31/12/2022, Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu 88,03% vốn tại CTCP Chăn nuôi Gia Lai, tương ứng giá trị đầu tư gốc là 1.822,04 tỷ đồng, đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt; và đồng thời sở hữu 98% vốn tại Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, tương ứng giá trị đầu tư 2.489,29 tỷ đồng, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và dịch vụ chăn nuôi.

Được biết, trong năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai đã bảo lãnh cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai vay 900 tỷ đồng và cho vay một khoản giá giá trị 859,45 tỷ đồng.

Thêm nữa, Hoàng Anh Gia Lai cũng vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2023 với tổng doanh thu 665 tỷ đồng và lợi nhuận 108 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chủ yếu ngành chăn nuôi ghi nhận 212 tỷ đồng, chiếm 31,9% tổng doanh thu; doanh thu ngành cây ăn trái ghi nhận 210 tỷ đồng, chiếm 31,6% tổng doanh thu; và doanh thu phụ trợ ghi nhận 243 tỷ đồng, chiếm 36,5% tổng doanh thu.

Công ty cho biết, trong bối cảnh giá thịt heo tại thị trường trong nước vẫn đang duy trì ở mức thấp nên gần như không mang lại lợi nhuận, tuy nhiên giá chuối lại duy trì ở mức cao (12 USD/thùng) cùng với sản lượng đạt được tương đương kỳ vọng nên toàn bộ lợi nhuận tháng 2 chủ yếu đến từ doanh thu chuối.

Trước đó, trong tháng 1/2023, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 509 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 98,7 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu ngành chăn nuôi ghi nhận 206 tỷ đồng; doanh thu ngành cây ăn trái ghi nhận 197 tỷ đồng và doanh thu ngành phụ trợ ghi nhận 106 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai cho biết thêm bối cảnh trong tháng 1/2023, giá thịt heo vẫn đang duy trì ở mức thấp, bù lại giá chuối tăng và sản lượng chuối cao như kỳ vọng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, cổ phiếu HAG giảm 30 đồng về 7.330 đồng/cổ phiếu.Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *