• 11 Tháng Ba, 2022

Khải Hoàn Land muốn trình cổ đông thông qua hàng loạt phương án phát hành cổ phiếu


Khải Hoàn Land muốn trình cổ đông thông qua hàng loạt phương án phát hành cổ phiếu

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) dự kiến trình cổ đông thông qua hàng loạt kế hoạch chào bán cổ phiếu, trái phiếu… tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào cuối tháng 3 tới.

Theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ vừa được Khải Hoàn Land công bố, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua một loạt phương án phát hành, chào bán cổ phiếu.

Cụ thể, Khải Hoàn Land dự kiến chào bán tối đa 400 triệu cổ phiếu ra công chúng. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa 62% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 62 cổ phiếu phát hành thêm). Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền huy động được từ hai đợt chào bán được sử dụng cho các hoạt động của Tập đoàn, gồm: đầu tư phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, phát triển dự án bất động sản; mua các sản phẩm bất động sản có sẵn để bán; phát triển hệ thống chi nhánh quy mô tập trung. Thời gian chào bán dự kiến trong vòng 1 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ chấp thuận.

Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.a
Năm 2021, dù Khải Hoàn Land ghi nhận hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty lại âm tới 2.491 tỷ đồng (Đồ họa: Trọng Tín)

Ngoài hai đợt phát hành này, Khải Hoàn Land cũng muốn phát hành gần hơn 92 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá hơn 924 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 29% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 29 cổ phiếu mới). Nguốn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Khải Hoàn Land.

Ngoài ra, năm 2022, doanh nghiệp bất động sản này cũng dự kiến phát hành tối đa hơn 6 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP). Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm và tối đa 3 năm.

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu, HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản. Tổng giá trị phát hành mỗi đợt sẽ không vượt quá 2.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2021, Khải Hoàn Land ghi nhận 1.288 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, gấp 4,2 lần năm 2020. Trong đó, hoạt động môi giới bất động sản là nguồn thu chính chiếm hơn 69%, còn lại từ chuyển nhượng bất động sản. Sau khi trừ các khoản chi phí, Khải Hoàn Land lãi ròng 413,5 tỷ đồng, gấp 4,2 lần năm 2020.

Dù ghi nhận hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty lại âm tới 2.491 tỷ đồng. Nguyên nhân của tình trạng này đến từ sự gia tăng các khoản phải thu. Ngoài khoản phải thu dài hạn tăng đột biến thì khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh. Qua đó phần nào thể hiện tình trạng hàng hóa bán ra đã được ghi nhận doanh thu nhưng chưa thu hồi được tiền.

Tại thời điểm cuối năm 2021, các khoản phải thu ngắn hạn của Khải Hoàn Land ở mức hơn 1.258 tỷ đồng, tăng 86% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, Khải Hoàn Land ghi nhận nhiều khoản phải thu mới từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản T&T với giá trị hơn 410 tỷ đồng. Ngoài ra còn có khoản phải thu khách hàng theo văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán Bất động sản giá trị hơn 108,85 tỷ đồng.

Bên cạnh các khoản phải thu mới phát sinh trên, khoản phải thu từ Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh tăng 34 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, ở mức 221,2 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ với Khải Hoàn Land.

Ngoài các khoản phải thu ngắn hạn, giá trị các khoản phải thu dài hạn của Khải Hoàn Land cũng tăng gấp 3 lần so với thời điểm đầu năm lên hơn 4.026 tỷ đồng. Trong đó phát sinh nhiều khoản phải thu mới từ Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Minh Land với giá trị 1.134 tỷ đồng, gồm 420 tỷ đồng từ hợp tác kinh doanh Dự án Tân Quới (Vĩnh Long), 164 tỷ đồng từ hợp đồng nguyên tắc mua sản phẩm hình thành trong tương lai tại Dự án Tân Quới và 550 tỷ đồng từ hợp tác kinh doanh Dự án Phố Nối (Hưng Yên).

Ngoài ra, Khải Hoàn Land còn có khoản phải thu 450 tỷ đồng từ Công ty TNHH Cộng đồng môi giới để cùng triển khai Dự án T&T DC Complex tại số 120 Định Công (Hà Nội).

Năm 2022, Khải Hoàn Land dự kiến doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 2.962 tỷ và 785 tỷ, tương đương với mức tăng trưởng 130% và 90% so với thực hiện năm trước.

Để đạt được mục tiêu trên, Công ty cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và gia tăng quỹ đất trên 1,000 ha tại các tỉnh trong và ngoài TP.HCM. Ngoài ra, Khải Hoàn Land sẽ tiếp tục hợp tác phát triển với các chủ đầu tư lớn trên cả nước, đặc biệt là Tập đoàn T&T để triển khai các dự án có quy mô lớn, đồng thời hợp tác với các chủ đầu tư có quỹ đất lớn, tiềm năng…Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *