• 13 Tháng Năm, 2023

Không báo cáo thông tin, Chứng khoán Dầu Khí bị xử phạt


Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (mã PSI – sàn HNX).

Ngày 10/5/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 126/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.

Trong đó, phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật (Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án khắc phục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày không đáp ứng điều kiện quy định duy trì điều kiện cấp phép).

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận giảm trong năm 2023

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2023, Chứng khoán Dầu Khí đặt kế hoạch tổng doanh thu 260 tỷ đồng, giảm 46,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20 tỷ đồng, giảm 24,8% so với thực hiện trong năm 2022.

Trong đó, định hướng kinh doanh, trong năm 2023, Chứng khoán Dầu Khí dự kiến tận dụng ba trụ cột là PVN, PvcomBank và đối tác ngoại trên cơ sở xây dựng 2 nền tảng là con người và công nghệ; Đẩy mạnh hoạt động bán chéo với Ngân hàng mẹ PVcomBank và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng; Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán kết hợp với sản phẩm tài chính (công cụ nợ) trong lĩnh vực năng lượng; và tập trung phát triển các sản phẩm tài chính ứng dụng công nghệ số trên tinh thần chủ động, đi trước đón đầu.

Lợi nhuận quý đầu năm 2023 giảm 33,5%, về 10,36 tỷ đồng

Trước đó, trong quý I/2023, Chứng khoán Dầu Khí ghi nhận tổng doanh thu đạt 83,55 tỷ đồng, giảm 28,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10,36 tỷ đồng, giảm 33,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng chi phí giảm 21,5%, tương ứng giảm 13,62 tỷ đồng, về 49,77 tỷ đồng.

Nếu xét về cơ cấu doanh thu, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 38,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 14,8 tỷ đồng, về 24,03 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 66,9%, tương ứng giảm 16,54 tỷ đồng, về 8,18 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tư vấn tài chính giảm 77,4%, tương ứng giảm 9,69 tỷ đồng, về 2,83 tỷ đồng; lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 11,9%, tương ứng tăng thêm 3,73 tỷ đồng, lên 35,13 tỷ đồng; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 60,1%, tương ứng tăng thêm 3,66 tỷ đồng, lên 9,75 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, doanh thu quý đầu năm 2023 lao dốc chủ yếu do hoạt động cấp margin cho vay suy giảm, hoạt động môi giới chứng khoán suy giảm và đặc biệt là hoạt động tư vấn tài chính suy giảm mạnh.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Chứng khoán Dầu Khí giảm 6,2% so với đầu năm, tương ứng giảm124,66 tỷ đồng, về 1.890,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản cho vay ghi nhận 684,5 tỷ đồng, chiếm 36,2% tổng tài sản; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 627,96 tỷ đồng, chiếm 33,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ghi nhận 257,96 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản.

Chứng khoán Dầu Khí cho biết đang đầu tư 146,6 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết. Trong đó, 47,95 tỷ đồng trái phiếu CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX – sàn HoSE); 43,85 tỷ đồng trái phiếu CTCP Fecon; 60,5 tỷ đồng trái phiếu Tập đoàn đầu tư đại ốc Nova.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/5, cổ phiếu PSI tăng 200 đồng lên 7.500 đồng/cổ phiếu.Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *