• 2 Tháng Sáu, 2023

Nghiên cứu ban hành chính sách ưu đãi phát triển các trụ sạc cho xe điện


Nghiên cứu ban hành chính sách ưu đãi phát triển các trụ sạc cho xe điện

Bộ GTVT được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu ban hành chính sách khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông chạy bằng điện.

Một trụ sạc cho xe ô tô điện của Công ty Vinfast.
Một trụ sạc cho xe ô tô điện của Công ty Vinfast.

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 199/TB- VPCP tại cuộc họp về đề nghị ban hành chính sách ưu đãi giá điện tại các trụ sạc xe điện diễn ra tại Hà Nội hôm 26/5/2023.

Theo đó, Phó thủ tướng đánh giá, việc chuyển đổi sang phát triển kinh tế xanh là xu thế tất yếu và là mục tiêu mà Việt Nam đang hướng đến nhằm thực hiện định hướng phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; đồng thời tạo cơ hội để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về tăng trưởng xanh, phục hồi xanh, bắt kịp xu thế phát triển mới của thế giới.

Để hiện thực hóa các cam kết quốc tế về chuyển đổi năng lượng xanh và các quy định của pháp luật về thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh (Luật Bảo vệ môi trường năm 2020), cần thiết phải có đánh giá tổng thể về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hiện hành liên quan đến khuyến khích chuyển đổi xanh trong giao thông (chính sách về thuế, phí, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, sử dụng các khu vực công cộng…). Trong đó cần đặc biệt lưu ý đối với việc khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông chạy bằng điện và các loại năng lượng sạch khác.

Với những lý do nêu trên, Phó thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì cùng với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, phân tích toàn diện các khía cạnh, đánh giá đầy đủ tác động, làm rõ cơ sở pháp lý, chính trị, bảo đảm mang tính nhất quán trong triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trên cơ sở đó đề xuất các chính sách hỗ trợ đồng bộ, khả thi có thể triển khai ngay gắn với thời hạn áp dụng cụ thể và phù hợp với các quy định trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã cam kết thực hiện để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chậm nhất trong tháng 7/2023.

Phó thủ tướng lưu ý, báo cáo cần đó tập trung vào việc nghiên cứu, đánh giá tổng thể từ vấn đề nhập khẩu, sản xuất ô tô điện, vấn đề hạ tầng chuyển đổi cho đến các chính sách đối với người sử dụng phương tiện… để đề xuất các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích người sản xuất, người tiêu dùng (bao gồm tổ chức và cá nhân) trong việc chuyển đổi sang sử dụng ô tô điện và các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường trong nước; thúc đẩy xã hội hóa trong đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng cho phương tiện giao thông thiện với môi trường (các trạm sạc, trụ sạc xe điện,…).

Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ GTVT cần ban hành các quy hoạch, tiêu chí, quy chuẩn, tiêu chuẩn để triển khai thực hiện việc đầu tư các hạ tầng công cộng phục vụ xe điện và các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường khác ở các đô thị, đồng thời hướng dẫn các địa phương trong việc quy hoạch các hạ tầng công cộng đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn, hoàn thành trong tháng 7/2023.

Hiện nay, tại Việt Nam, Vinfast là đơn vị duy nhất phát triển hệ thống sạc cho xe điện tại các vị trí công cộng với khoảng 10.000 trụ sạc cho xe ô tô điện và xe máy điện tại 63 tỉnh, thành phố.Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *