• 13 Tháng Năm, 2023

Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có 1,5 triệu doanh nghiệp
Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025… Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có 1,5 triệu doanh nghiệp

Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *