• 1 Tháng Năm, 2023

Tăng cường giám sát nghĩa vụ công bố thông tin của người có liên quan


Tăng cường giám sát nghĩa vụ công bố thông tin của người có liên quan

Tổ chức, cá nhân trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó cần công bố thông tin với người có liên quan.

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định và bền vững, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chỉ đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán yêu cầu các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch tuân thủ quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với giao dịch của người có liên quan theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

Theo quy định hiện hành, một trong các đối tượng thuộc diện “người có liên quan “ bao gồm tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước  yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên TTCK đối với giao dịch của người có liên quan theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

Cùng đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ tăng cường kiểm soát việc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên TTCK đối với giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán của người có liên quan theo quy định tại điểm c khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *