• 29 Tháng Một, 2023

“Tôi đã quyến luyến Việt Nam ngay từ ngày đầu tiên”
Coi Việt Nam là quê hương thứ hai, GS. Andreas Stoffers, Giám đốc quốc gia Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) tại Việt Nam yêu mến ngôn ngữ du dương, sự cởi mở của người dân, nền kinh tế năng động, nhưng trên hết là văn hóa và lịch sử phong phú của Việt Nam.

Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *