• 16 Tháng Bảy, 2023

Tuyển dụng nhân sự trong giai đoạn đầu: Chậm mà chắc
Với start-up, chiến lược phù hợp để tuyển dụng trong giai đoạn đầu là chậm mà chắc. Bằng cách này, start-up vừa đảm bảo gây dựng được đội ngũ, vừa tránh được những thiệt hại do tuyển sai người.

Facebook Comments Box

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *